Ημερολόγιο

Σημείωση

Η αρίθμηση στα αρχεία δεν ακολουθεί πάντα αυτή των διαλέξεων.

17.02.2022: 1η διάλεξη

lecture1_annotated.pdf

18.02.2022: 2η διάλεξη

lecture2_annotated.pdf wave1.py

24.02.2022: 3η διάλεξη

lecture3_annotated.pdf

25.02.2022: 4η διάλεξη

lecture4_annotated.pdf

03.03.2022 και 04.03.2022: 5η και 6η διάλεξη

lecture5_annotated.pdf pwave1.py

10.03.2022: 7η διάλεξη

lecture6_annotated.pdf

11.03.2022: Εργαστήριο ασκήσεων

1st_annotated.pdf

17.03.2022: 8η διάλεξη

lecture7_annotated.pdf

18.03.2022: 9η διάλεξη

lecture8_annotated.pdf

18.03.2022: 10η διάλεξη

lecture9_annotated.pdf comments.pdf

31.03.2022 και 01.04.2022: 11η και 12η διάλεξη

Ανανεώθηκε το lecture9_annotated.pdf

07.04.2022 και 08.04.2022: 12η και 13η διάλεξη

lecture10_annotated.pdf lecture11_annotated.pdf

14.04.2022 και 15.04.2022: 14η και 15η διάλεξη

Ανανεώθηκε το lecture11_annotated.pdf displacement_animation.py

06.05.2022 και 07.05.2022: 16η και 17η διάλεξη

lecture12_annotated.pdf

13.05.2022: 18η διάλεξη

Ανανεώθηκε το lecture12_annotated.pdf

19.05.2022 και 20.05.2022: 19η και 20η διαλεξη

lecture13_annotated.pdf

Επανάληψη - 13η εβδομάδα

mem284_lectures_annotated.pdf