Κυματική Διάδοση

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 • Διδάσκων : Κώστας Σμαραγδάκης (kesmarag@twave.xyz)
 • Γραφείο : Δ326, Τηλ: 2810393716

Το μάθημα θα διδάσκεται Πέμπτη 15.00-17.00, και Παρασκευή 15.00-17.00.

 • Ώρες γραφείου Πέμπτη 14.00 με 15.00 ή με ραντεβού.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούντε όσοι/όσες σκέφτοντε να δηλώσουν το μάθημα να μου στείλουν email με θέμα MEM284.

Ανώνυμα Σχόλια και Παρατηρήσεις

https://forms.gle/CnRGQJpdkwwxa2yT8

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Για να παρακολουθήσετε και να επιτύχετε στο μάθημα ειναί απαραίτητο να έχετε αρκετά καλό επίπεδο στα επόμενα μαθήματα.

 • Απειροστικός λογισμός Ι,ΙΙ,ΙΙΙ.
 • Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα.
 • Γλώσσα προγραμματισμού Ι.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην κυματική διάδοση με έμφαση τη διάδοση κυμάτων σε ελαστικά μέσα.

Μέθοδος διδασκαλίας και εποπτικά μέσα

Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα. Συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται διαφάνειες οι οποίες θα εμπλουτίζονται με χρήση γραφίδας. Οι εμπλουτισμένες διαφάνειες θα αναρτώνται μετά τις διαλέξεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Σημειώνεται οτι διάβασμα μόνο των διαφάνειων χωρίς παρακολούθηση των διαλέξεων ενδέχεται, κατά την γνώμη μου, να δυσκολέψει αρκετά στην κατανόηση του μαθήματος.

Τρόπος αξιολόγηση

 • 2 φυλλάδια ασκήσεων/εργαστηριακές ασκήσεις με θεωρητικές και υπολογιστικές ασκήσεις (30 %). Θα υπάρξει εξέταση.
 • Η παράδοση και η εξέταση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις τελικές εξετάσεις (Ιούνιο και Σεπτέμβριο).
 • Σε προσπάθεια αντιγραφής στις ασκήσεις χάνεται το δικαίωμα για την τελική εξέταση. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
 • Τελική εξέταση (70 %, πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 4/10).
 • Δείτε παρακαλώ και τις διευκρινίσεις στο πεδίο Ανακοινώσεις

Βιβλιογραφία

 • Aki and Richards, Quantitative Seismology, University Science Books, 2009
 • Pujol, Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, 2003
 • J. Billingham, A.C. King, Wave Motion, Cambridge University Press, 2000
 • J.D. Logan, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003