Ημερολόγιο

13η εβδομάδα [17-05-2021 - 23-05-2021]

1η συνάντηση (pdf) 2η συνάντηση (pdf)

12η εβδομάδα [10-05-2021 - 16-05-2021]

Διάλεξη 12ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 12ης εβδομάδας (pdf)

 • Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο

Βίντεο για υλοποίηση Python για συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης - Έτους 2020

Βίντεο για υλοποίηση Python για γραμμική παλινδρόμηση - Έτους 2020

11η εβδομάδα [19-04-2021 - 25-04-2021]

Διάλεξη 11ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 11ης εβδομάδας (pdf)

 • Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο
 • Συντελεστές αυτοσυσχέτισης

10η εβδομάδα [12-04-2021 - 18-04-2021]

Διάλεξη 10ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 10ης εβδομάδας (pdf)

 • Γραμμικά φίλτρα και απλός κινητός μέσος
 • Προσαρμογή τις εποχικότητας

9η εβδομάδα [05-04-2021 - 11-04-2021]

Διάλεξη 9ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 9ης εβδομάδας (pdf)

Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με το ήχο στα πρώτα 20 λεπτά. Παρακαλώ συγχωρέστε με.

 • Παράδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης με χρήση ψευδομεταβλητών
 • Εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές
 • Μακροχρόνια τάση
 • Περιγραφή της μακροχρόνιας τάσης με logistic function

8η εβδομάδα [29-03-2021 - 04-04-2021]

Διάλεξη 8ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 8ης εβδομάδας (pdf)

 • Συντελεστής προσδιορισμού
 • Δειγματική κατανομή της κλίσης της γραμμής παλιδρόμησης και διάστημα εμπιστοσύνης
 • Διάστημα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής
 • Διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για μεμονομένη παρατήρηση
 • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

7η εβδομάδα [22-03-2021 - 28-03-2021]

Διάλεξη 7ης εβδομάδας - Μέρος α (βίντεο)

Διάλεξη 7ης εβδομάδας - Μέρος β (βίντεο)

Διάλεξη 7ης εβδομάδας (pdf)

6η εβδομάδα [15-03-2021 - 21-03-2021]

Διάλεξη 6ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 6ης εβδομάδας (pdf)

 • Καμπύλη Lorenz και συντελεστής του Gini
 • Δειγματικές κατανομές για μέση τιμή και αναλογίες

Εργαστήριο 6ης εβδομάδας (βιντεο)

Εργαστήριο 6ης εβδομάδας α (ipynb)

Εργαστήριο 6ης εβδομάδας β (ipynb)

5η εβδομάδα [08-03-2021 - 14-03-2021]

Διάλεξη 5ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 5ης εβδομάδας (pdf)

 • Μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης
 • Περιγράφοντας στατιστικές κατανομές
 • Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
 • Κανονική κατανομή

4η εβδομάδα [01-03-2021 - 07-03-2021]

Διάλεξη 4ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 4ης εβδομάδας (pdf)

 • Μέση τιμή πληθυσμού vs Μέση τιμή δείγματος
 • Διασπορά και τυπική απόκλιση
 • Θεώρημα του Chebyshev
 • Συντελεστής μεταβλητότητας

Εργαστήριο 4ης εβδομάδας (βιντεο)

Εργαστήριο 4ης εβδομάδας (ipynb)

3η εβδομάδα [22-02-2021 - 28-02-2021]

Διάλεξη 3ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 3ης εβδομάδας (pdf)

 • Ακραίες παρατηρήσεις και κριτήριο 1.5*IQR
 • Γράφημα Box-and-Whisker
 • Γεωμετρικός μέσος
 • Επικρατέστερη τιμή

Εργαστήριο 3ης εβδομάδας (βιντεο)

Εργαστήριο 3ης εβδομάδας (ipynb)

titanic_300.csv

2η εβδομάδα [15-02-2021 - 21-02-2021]

Διάλεξη 2ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 2ης εβδομάδας (pdf)

 • Οργάνωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων - Κανόνας του Sturges.
 • Γραφική απεικόνιση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
 • Εισαγωγή στα περιγραφικά μέτρα.
 • Μέση τιμή και σταθμισμένη μέση τιμή.
 • Διάμεσος
 • Ποσοστημόρια και τεταρτημόρια

1η εβδομάδα [08-02-2021 - 14-02-2021]

Διάλεξη 1ης εβδομάδας (βίντεο)

Διάλεξη 1ης εβδομάδας (pdf)

 • Ιστορία της στατιστικής.
 • Δειγματικός χώρος και τυχαίες μεταβλητές.
 • Στατιστικός πληθυσμός και τυχαία δείγματα.
 • Εισαγωγή στην οργάνωση δεδομένων.

Εργαστήριο 1ης εβδομάδας (βιντεο)

Εργαστήριο 1ης εβδομάδας (ipynb)

 • Εισαγωγή στο Jupyter και στο Pandas